Yêu cầu Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM công khai việc nhận tiền hỗ trợ chống COVID-19

TTO - UBND TP.HCM giao giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ.

2022-03-08 10:09:03 - Việt Nam

Yêu cầu Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM công khai việc nhận tiền hỗ trợ chống COVID-19

TTO - UBND TP.HCM giao giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ.

Yêu cầu Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM công khai việc nhận tiền hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Tấn (thứ 3 từ trái qua) - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - là thành viên tiểu ban an sinh xã hội Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - Ảnh: VŨ THỦY

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản chỉ đạo khẩn liên quan xử lý đơn tố cáo liên quan đến Sở Lao động - thương binh và xã hội.

Theo đó, xét đề nghị của Thanh tra TP, UBND TP chỉ đạo giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị trực thuộc sở đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Việc công khai này nhằm cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Lao động - thương binh và xã hội TP và các đơn vị trực thuộc được biết, giám sát.

Mặt khác, đề nghị ông Lê Minh Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ.

Cũng như việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội đóng góp để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại sở.

Ngoài ra, giám đốc sở xem xét, xử lý số tiền đã chi cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc sở nhằm bảo đảm số tiền do công đoàn sở đã kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích. 

UBND TP giao Thanh tra TP theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội thực hiện chỉ đạo trên.

 
TIẾN LONG - THU THỦY
Nguồn tuoitre.vn

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công