WhatsApp cập nhật tính năng đồng bộ hóa trò chuyện cho Android

WhatsApp dự kiến ra mắt tính năng đồng bộ hóa lịch sử trò chuyện cho hệ điều hành Android.

2022-07-08 15:08:07 - Mỹ

WhatsApp cập nhật tính năng đồng bộ hóa trò chuyện cho Android

YẾN HỒNG

Công nghệ - WhatsApp dự kiến ra mắt tính năng đồng bộ hóa lịch sử trò chuyện cho hệ điều hành Android.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công