Vietnam Airlines lần đầu tiên bán vé nội địa đồng giá 299.000 đồng

Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines áp dụng chương trình đồng giá 299.000 đồng.

2019-08-30 10:49:08 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công