TỪ NGÀY 1/7, VỢ SINH CON, CHỒNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP VÀ NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Từ ngày 1/7/2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn trước đây.

2019-08-19 11:31:08 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công