Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron BA.2.3

Lần đầu tiên biến thể Omicron BA.2.3 được phát hiện ở Trung Quốc đại lục, với 16 ca nhiễm.

2022-04-26 14:09:04 - Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron BA.2.3

Lần đầu tiên biến thể Omicron BA.2.3 được phát hiện ở Trung Quốc đại lục, với 16 ca nhiễm.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công