TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ LÀ GÌ?

Truất quyền có nghĩa là không cho hưởng cái quyền đáng được hưởng. Truất quyền thừa kế có thể hiểu là không cho hưởng quyền thừa kế. Nếu không có việc truất quyền này thì đương nhiên người đó sẽ được hưởng thừa kế

2019-09-20 16:12:09 - Việt Nam

TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ LÀ GÌ?

1. Truất quyền thừa kế là gì?

Truất quyền có nghĩa là không cho hưởng cái quyền đáng được hưởng. Truất quyền thừa kế có thể hiểu là không cho hưởng quyền thừa kế. Nếu không có việc truất quyền này thì đương nhiên người đó sẽ được hưởng thừa kế.

Điều 648 Bộ luật dân sự có quy định người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

Người bị truất quyền hưởng di sản sẽ không được thừa kế dù họ có đầy đủ các điều kiện để hưởng di sản theo pháp luật.

2. Tại sao lại bị truất quyền thừa kế?

Nguyên nhân bị truất quyền thừa kế theo di chúc là do người lập di chúc tự chỉ định người không được hưởng di sản. Có thể là do mâu thuẫn cá nhân, hoặc người thừa kế đó không tạo được niềm tin từ người lập di chúc.

Nguyên nhân bị truất quyền thừa kế theo pháp luật là do người thừa kế phạm những lỗi sau:

– Bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản;

 – Có hành vi xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người lập di chúc;

– Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm chiếm đoạt tài sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc;

– Thực hiện giả mạo, sửa chữa di chúc, huỷ, che giấu di chúc nhằm hưởng di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên nếu người để lại di sản biết hành vi này và vẫn đồng ý cho họ hưởng di sản thì phải ghi rõ ràng trong di chúc.

3. Thủ tục truất quyền thừa kế như thế nào?

Thủ thục truất quyền thừa kế phải được thực hiện bằng văn bản và có người làm chứng. Văn bản đó thường là di chúc. Trong nội dung di chúc người để lại di sản ghi rõ việc phế truất quyền thừa kế của ai, sinh ngày tháng năm nào, đang sinh sống và làm việc ở đâu. Lý do truất quyền thừa kế của người đó là gì.

– Truất quyền trực tiếp: Theo cách này thì Người lập di chúc sẽ nêu rõ trong di chúc truất một cá nhân được quyền thừa kế di sản của mình.

– Truất quyền gián tiếp: Người lập di chúc sẽ định đoạt phần di sản không chỉ định một cá nhân nhất định để nhận di sản. Nghĩa là người được quyền thừa kế theo pháp luật không có tên trong di chúc.

Lưu ý: Đây chỉ là văn bản giải nghĩa , muốn hiểu rõ ràng hơn bạn nên tìm đến những  công ty luật uy tín sẽ giúp đỡ bạn khi cần .

Nguồn TH luật thừa kế

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công