Triều Tiên lần đầu ghi nhận bùng dịch COVID-19, phong tỏa toàn quốc

Triều Tiên chính thức xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào ngày 12.5 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc.

2022-05-12 09:23:05 - Triều Tiên

Triều Tiên lần đầu ghi nhận bùng dịch COVID-19, phong tỏa toàn quốc

Triều Tiên chính thức xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào ngày 12.5 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc. 
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công