TPHCM: Cấp bách kết nối xe buýt, cầu vượt bộ hành với metro số 1

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại TPHCM - metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự định vận hành vào cuối năm 2023. Thế nhưng đến nay, việc kết nối với metro số 1 qua mạng lưới xe buýt, cầu vượt bộ hành... dù đã được đặt ra từ lâu, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro lại chưa được triển khai.

2022-11-29 10:02:11 - Việt Nam

TPHCM: Cấp bách kết nối xe buýt, cầu vượt bộ hành với metro số 1

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại TPHCM  - metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự định vận hành vào cuối năm 2023. Thế nhưng đến nay, việc kết nối với metro số 1 qua mạng lưới xe buýt, cầu vượt bộ hành... dù đã được đặt ra từ lâu, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro lại chưa được triển khai.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công