TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC NEWZEALAND

New Zealand là nền kinh tế lớn thứ 51 thế giới với GDP đạt 203 tỷ USD năm 2018 theo số liệu của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF). Loại tiền tệ sử dụng tại New Zealand là đồng đô la New Zealand (NZD). Một đô la New Zealand có trị giá khoảng 0,66 đô la Mỹ (tháng 5/2019). Giống như hầu hết các quốc gia OECD, nền kinh tế New Zealand chủ yếu hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường. Nhà nước tạo môi trường, khuôn khổ pháp luật thương mại cho sự vận hành của nền kinh tế, chỉ kiểm soát một số lĩnh vực quan trọng như phát hành tiền tệ, giáo dục, y tế v.v.

2019-08-24 12:12:08 - New Zealand

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công