Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại 18,6 tỉ đồng tại Cao Bằng

Cao Bằng - Gần 5 tháng đầu năm, tỉnh Cao Bằng xảy ra 7 đợt thiên tai khiến thiệt hại lớn về người, tài sản và các công trình cầu, đường.

2022-05-18 09:03:05 - Việt Nam

Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại 18,6 tỉ đồng tại Cao Bằng

Cao Bằng - Gần 5 tháng đầu năm, tỉnh Cao Bằng xảy ra 7 đợt thiên tai khiến thiệt hại lớn về người, tài sản và các công trình cầu, đường.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công