Thành phố đông dân nhất Trung Quốc siết chặt hạn chế để chống COVID-19

Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 29.3 một lần nữa thắt chặt các hạn chế COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống dịch gồm 2 giai đoạn.

2022-03-29 13:45:03 - Trung Quốc

Thành phố đông dân nhất Trung Quốc siết chặt hạn chế để chống COVID-19

Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 29.3 một lần nữa thắt chặt các hạn chế COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống dịch gồm 2 giai đoạn.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công