Tài xế có cần về nơi vi phạm giao thông để nộp tiền phạt nguội?

Tôi nghe nói, theo quy định mới từ 21/5, người vi phạm giao thông bị “phạt nguội” không cần đến nơi bị phát hiện vi phạm để đóng tiền. Sự thật là như thế nào? (Ngọc Hồ)

2022-05-10 10:56:05 - Việt Nam

Tài xế có cần về nơi vi phạm giao thông để nộp tiền phạt nguội?

Tôi nghe nói, theo quy định mới từ 21/5, người vi phạm giao thông bị “phạt nguội” không cần đến nơi bị phát hiện vi phạm để đóng tiền. Sự thật là như thế nào? (Ngọc Hồ)

Luật sư tư vấn

Hiện nay (theo Thông tư 65/2020/TT-BCA), trường hợp không dừng ngay được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh thông tin về chủ phương tiện, gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 15/2022/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 21/5/2022), trường hợp người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm thì "không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết mà có thể giải quyết và nộp phạt ngay tại nơi cư trú".

Cụ thể như sau:

- Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử);

- Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã nhưng công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

- Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm theo quy định.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn vnexpress.net

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công