SCB chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), chính thức từ ngày 01.08.2018, góp phần mang đến tiện ích tối đa và gia tăng trải nghiệm cho Khách hàng.

2022-04-06 14:28:04 - Việt Nam

SCB chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), chính thức từ ngày 01.08.2018, góp phần mang đến tiện ích tối đa và gia tăng trải nghiệm cho Khách hàng.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công