SAI LẦM CỦA MALAYSIA TRONG VƯỢT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM QUA LỜI KỂ CỦA CỰU THỨ TRƯỞNG MALAYSIA

Sau một thời gian đạt tăng trưởng kinh tế cao từ thập niên 1970, Malaysia đã bước vào giai đoạn "vật lộn" để nâng cấp nền kinh tế từ thu nhập thấp lên thu nhập cao.

2019-09-20 17:37:09 - Malaysia

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công