RẼ PHẢI KHI ĐÈN ĐỎ CÓ THỂ BỊ TẠM GIỮ GIẤY PHÉP LÁI XE ĐẾN 3 THÁNG

RẼ PHẢI KHI ĐÈN ĐỎ LÀ MỘT THÓI QUEN CỦA RẤT NHIỀU NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG, NHƯNG ĐÂY LÀ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.

2019-08-17 12:27:08 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công