Những công việc nào cấm sử dụng lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi?

Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 quy định công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

2022-04-04 11:57:04 - Việt Nam

Những công việc nào cấm sử dụng lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi?

Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 quy định công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công