Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc

2022-06-14 16:36:06 - Việt Nam

Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH

Kiên Giang - Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc, bảo vệ quyền lợi cho ngành nghề truyền thống đặc sắc không chỉ của Kiên Giang mà còn của cả nước.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công