Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.

2022-05-18 09:04:05 - Nước Nga

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công