Năm 2022, trẻ em nhiễm COVID-19 còn được nhận tiền hỗ trợ không?

Bạn đọc Thuý Quỳnh (Hà Nội) hỏi: Trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 sau ngày 1.1.2022 có được nhận tiền hỗ trợ gì không?

2022-03-17 15:27:03 - Việt Nam

Năm 2022, trẻ em nhiễm COVID-19 còn được nhận tiền hỗ trợ không?

Bạn đọc Thuý Quỳnh (Hà Nội) hỏi: Trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 sau ngày 1.1.2022 có được nhận tiền hỗ trợ gì không?

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công