Một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm hướng dẫn tiêm vacine ngừa COVID-19

Bộ Y tế cho biết một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vacine phòng COVID-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra.

2021-11-06 11:48:11 - Việt Nam

Một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm hướng dẫn tiêm vacine ngừa COVID-19

Bộ Y tế cho biết một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vacine phòng COVID-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra.


(Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

(Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
 

Ngày 5/11, Bộ Y tế có văn bản số 9439/BYT-DP về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai công tác tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vacine phòng COVID-19) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vacine phòng COVID-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vacine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vacine; tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng.

[Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan sau khi tiêm vaccine]

Trước tiêm cần khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông báo về loại vacine sẽ tiêm chủng...

Trong quá trình tiêm, thực hiện tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng, kiểm tra vacine, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vacine trước khi tiêm chủng...

Sau khi tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vacine, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo qui định; xử lý chất thải y tế sau tiêm... theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vacine phòng COVID-19 và các quy định, hướng dẫn khác của Bộ Y tế.

Các địa phương lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vacine phòng COVID-19 đảm bảo phù hợp, rõ ràng, tránh chồng chéo; bố trí nhân lực, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ trong buổi tiêm chủng và các điểm tiêm chủng, thời gian tiêm chủng phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vacine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các địa phương tiếp tục cập nhật thông tin và nhập mới, nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vacine COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương.

Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ triển khai các hoạt động tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng vacine phòng COVID-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Theo TTXVN/Vietnam+

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công