Lương, giá và những đoàn người xếp hàng từ mờ sáng

Lương tối thiểu vùng theo đề xuất sẽ tăng 6% kể từ 1.7.2022. Nhưng tăng lương mới chỉ là một nửa vấn đề.

2022-04-13 14:02:04 - Việt Nam

Lương, giá và những đoàn người xếp hàng từ mờ sáng

Lương tối thiểu vùng theo đề xuất sẽ tăng 6% kể từ 1.7.2022. Nhưng tăng lương mới chỉ là một nửa vấn đề.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công