LUẬT THỪA KẾ DI SẢN, TÀI SẢN, ĐẤT ĐAI: NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT NĂM 2018 – 2019

Bộ Luật dân sự 2015 đã quy định những nội dung của luật thừa kế di sản rõ ràng. Tuy nhiên, quá trình áp dụng và thực thi luật vẫn tồn tại những bất cập về thời hiệu khi phân chia tài sản, đất đai cho người thừa kế. hãy điểm qua nội dung và những thay đổi từ khi ban hành đến đầu năm 2019 này xem có gì mới?

2019-09-20 15:43:09 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công