Kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đại dịch COVIID-19 đã ảnh hưởng tới hàng triệu người lao động trên cả nước, trong số đó có không ít người bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cũng như hỗ trợ các đối tượng này đã được Công đoàn các cấp và các cơ quan có liên quan triển khai tích cực.

2022-04-05 10:10:04 - Việt Nam

Kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đại dịch COVIID-19 đã ảnh hưởng tới hàng triệu người lao động trên cả nước, trong số đó có không ít người bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cũng như hỗ trợ các đối tượng này đã được Công đoàn các cấp và các cơ quan có liên quan triển khai tích cực.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công