KINH TẾ THÁI-LAN DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG CHẬM NĂM 2019

NDĐT- NGÀY 16-5, PHÓ THỦ TƯỚNG THÁI-LAN SOMKID JATUSRIPITAK DỰ BÁO, TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU GIA TĂNG VÀ NHỮNG BẤT ỔN CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC KHIẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA THÁI-LAN CÓ THỂ SẼ CHẬM LẠI TRONG NĂM 2019.

2019-07-25 12:34:07 - Thailand

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công