Kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện được công nhận

Theo hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 của Bộ Y tế vừa ban hành, kết quả test nhanh do F0 thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận.

2022-03-16 09:37:03 - Việt Nam

Kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện được công nhận

Theo hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 của Bộ Y tế vừa ban hành, kết quả test nhanh do F0 thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công