Indonesia sắp mở cửa Sàn Giao dịch Tiền Điện tử

Ngày 17/7, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Indonesia (Bappebti) thông báo nước này sẽ mở cửa Sàn Giao dịch Tiền Điện tử Quốc gia trong tháng 7 này nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thúc đẩy ngành tài chính nước này.

2023-07-20 09:06:07 - Indonesia

Indonesia sắp mở cửa Sàn Giao dịch Tiền Điện tử