Hải Phòng duyệt phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính mới

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

2022-03-12 11:00:03 - Việt Nam

Hải Phòng duyệt phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính mới

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công