Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

2022-04-04 15:42:04 - Việt Nam

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4. 
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công