Đồng rúp Nga vươn lên thành tiền tệ hoạt động tốt nhất năm nay

Đồng rúp Nga đã vượt đồng real Brazil trở thành tiền tệ hoạt động tốt nhất của năm.

2022-05-13 11:23:05 - Nước Nga

Đồng rúp Nga vươn lên thành tiền tệ hoạt động tốt nhất năm nay

Đồng rúp Nga đã vượt đồng real Brazil trở thành tiền tệ hoạt động tốt nhất của năm.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công