Đơn kiện Twitter của ông Donald Trump bị bác bỏ

Thẩm phán liên bang tại San Francisco đã bác bỏ đơn kiện Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump.

2022-05-10 16:16:05 - Mỹ

Đơn kiện Twitter của ông Donald Trump bị bác bỏ

Thẩm phán liên bang tại San Francisco đã bác bỏ đơn kiện Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công