Doanh nghiệp chủ động tăng lương để bù đắp cho người lao động

Tại Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động từ ý kiến của các cán bộ công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, Mặt trận tổ quốc VN tỉnh… đều ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm 1.7.2022. Việc tăng lương tối thiểu vùng sớm cũng được xem là giải pháp thu hút người lao động trở lại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất để tiếp tục làm việc sau thời gian phải trở về quê tránh dịch.

2022-04-21 09:47:04 - Việt Nam

Doanh nghiệp chủ động tăng lương để bù đắp cho người lao động

Tại Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động từ ý kiến của các cán bộ công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, Mặt trận tổ quốc VN tỉnh… đều ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm 1.7.2022. Việc tăng lương tối thiểu vùng sớm cũng được xem là giải pháp thu hút người lao động trở lại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất để tiếp tục làm việc sau thời gian phải trở về quê tránh dịch.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công