DỊCH BỆNH COVID-19, NHỮNG NGƯỜI NÀO SẼ DÍNH TỘI HÌNH SỰ?

Người trốn cách ly, tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 sẽ bị xử lý hình sự.

2020-04-03 18:35:04 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công