ĐẾN NGÀY 03.04.2020 THỐNG KÊ THẾ THẾ GIỚI VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID -19

Bị nhiễm : 1.021.095 người ( Việt Nam : 233 người ) Tử vong : 53.329 người ( Việt Nam : 0 ) Bình phục : 211.512 người ( Việt Nam : 85 người )

2020-04-03 18:03:04 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công