Đà giảm mạnh của giá xăng sẽ kết thúc trong kỳ điều chỉnh tới?

Đầu kỳ trước, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, song đến những ngày gần đây, những lo ngại về nguồn cung lại bị đẩy lên nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng.

2022-07-22 13:13:07 - Việt Nam

Đà giảm mạnh của giá xăng sẽ kết thúc trong kỳ điều chỉnh tới?

ANH TUẤN

Đầu kỳ trước, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, song đến những ngày gần đây, những lo ngại về nguồn cung lại bị đẩy lên nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng.

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công