CHUYÊN GIA SCOTIABANK: KINH TẾ CANADA ĐANG TRÊN ĐÀ KHỞI SẮC

(TBTCO) - Chuyên gia Scotiabank nhận định, nền kinh tế Canada là “ngôi sao phương Bắc,” với tốc độ tăng trưởng có khả năng vượt kinh tế Mỹ trong thời gian từ nay tới hết năm 2019.

2019-08-06 16:31:08 - Canada

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công