Chuyên gia kinh tế: Nên rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu

Ông Nguyễn Tiến Thỏa đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá từ 10 ngày xuống 5 ngày để phù hợp với phương thức hiện nay mà các doanh nghiệp đầu mối đang mua xăng dầu trên thị trường thế giới.

2022-11-23 11:07:11 - Việt Nam

Chuyên gia kinh tế: Nên rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu

Ông Nguyễn Tiến Thỏa đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá từ 10 ngày xuống 5 ngày để phù hợp với phương thức hiện nay mà các doanh nghiệp đầu mối đang mua xăng dầu trên thị trường thế giới.

Đức Duy (Vietnam+)

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công