Cho phép F1 đi làm lúc này là đúng đắn

Ngày 24.3, UBND TPHCM đã có Văn bản khẩn số 882 UBND-VX hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập. Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động cho biết việc TPHCM cho phép F1 đi làm là đúng đắn, hợp lý, đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong giai đoạn hiện nay.

2022-03-26 09:51:03 - Việt Nam

Cho phép F1 đi làm lúc này là đúng đắn

Ngày 24.3, UBND TPHCM đã có Văn bản khẩn số 882 UBND-VX hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập. Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động cho biết việc TPHCM cho phép F1 đi làm là đúng đắn, hợp lý, đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong giai đoạn hiện nay.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công