Châu Phi cần những đối tác phi truyền thống như Việt Nam

Những gì Việt Nam đạt được trong 30 năm qua và sẽ đạt được trong tương lai, khiến Việt Nam trở thành một ứng cử viên sáng giá cho các quốc gia Châu Phi hợp tác vì sự thịnh vượng chung.

2022-04-20 09:20:04 - THẾ GIỚI

Châu Phi cần những đối tác phi truyền thống như Việt Nam

Những gì Việt Nam đạt được trong 30 năm qua và sẽ đạt được trong tương lai, khiến Việt Nam trở thành một ứng cử viên sáng giá cho các quốc gia Châu Phi hợp tác vì sự thịnh vượng chung.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công