Châu Âu chật vật gánh dòng người tị nạn Ukraina

Gần 3,4 triệu người trong tổng số 10 triệu người rời bỏ nhà cửa ở Ukraina, đã chạy sang các nước láng giềng Châu Âu.

2022-03-21 15:15:03 - THẾ GIỚI

Châu Âu chật vật gánh dòng người tị nạn Ukraina

Gần 3,4 triệu người trong tổng số 10 triệu người rời bỏ nhà cửa ở Ukraina, đã chạy sang các nước láng giềng Châu Âu.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công