CĐ Công nghiệp tàu thuỷ VN sẽ trực thuộc CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ 26 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã thống nhất với Đề án chuyển Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Thời gian thực hiện từ ngày 1.4.2022.

2022-03-29 13:41:03 - Việt Nam

CĐ Công nghiệp tàu thuỷ VN sẽ trực thuộc CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ 26 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã thống nhất với Đề án chuyển Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Thời gian thực hiện từ ngày 1.4.2022.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công