Cẩn trọng để tránh trở thành F0

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số F0 trong công nhân lao động tăng, nhiều người lao động cẩn trọng hơn để “trụ được ngày nào hay ngày đấy”, tránh bị mắc COVID-19.

2022-03-14 13:51:03 - Việt Nam

Cẩn trọng để tránh trở thành F0

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số F0 trong công nhân lao động tăng, nhiều người lao động cẩn trọng hơn để “trụ được ngày nào hay ngày đấy”, tránh bị mắc COVID-19.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công