Biến thể phụ BA.2 của Omicron áp đảo lây nhiễm ở Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron đang trên đà thay thế các biến thể COVID-19 khác ở Mỹ trong vòng 2 tuần tới.

2022-04-05 10:14:04 - Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron áp đảo lây nhiễm ở Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron đang trên đà thay thế các biến thể COVID-19 khác ở Mỹ trong vòng 2 tuần tới. 
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công