Anh xúc tiến đăng ký mã hải quan mới cho các doanh nghiệp

Theo tuyên bố chung của Bộ Tài chính cùng Cơ quan Doanh thu-hải quan Anh, trong 2 tuần tới, hơn 88.000 công ty đăng ký nộp VAT trên toàn quốc sẽ được đăng ký các mã số đăng ký và EORI.

2019-08-22 16:08:08 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công