8 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NỀN KINH TẾ CANADA

Giàu có tài nguyên thiên nhiên, Mỹ là bạn hàng chủ yếu, hàng hóa đắt nhưng người dân sẵn sàng mua... là những điểm đặc trưng về kinh tế Canada. Mỹ chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của Canada

2019-08-23 09:52:08 - Canada

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công