12 ĐIỂM MỚI NHẤT CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TÍNH ĐẾN NĂM 2019

Bộ luật dân sự mới nhất hiện nay có thay đổi gì tính đến năm 2019? BLDS 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày: 01/01/2017. Quá trình áp dụng luật vẫn tồn tại một số bất cấp. Do đó, hiện tại đã có nhiều sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

2019-09-20 15:28:09 - Việt Nam

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công