100 tấn mì ăn liền phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai

đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

2022-06-10 08:44:06 - Việt Nam

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn mì, gạo sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai

QUẢNG AN 

Thừa Thiên Huế dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai.

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn mì, gạo sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai
Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn mì, gạo sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công