老撾政府努力遏制燃料價格的上升勢頭

該國政府正想方設法遏制燃料價格的上漲,以減少其對經濟和人民生活的影響。

2022-02-22 16:46:02 - Lào

 

 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công