Trong “bão” COVID-19, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 96%

Trong tháng 3.2022, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày, nhưng số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng tới 96,3%.

2022-03-29 13:47:03 - Việt Nam

Trong “bão” COVID-19, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 96%

Trong tháng 3.2022, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày, nhưng số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng tới 96,3%.
 

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công